Over ons

"Bewust Veranderen" is een eigentijdse zelfhulpgroep voor mensen met een drankprobleem en eventueel hun partners en/of familieleden. De beide groepen vergaderen gelijktijdig op dezelfde locatie, weliswaar in aparte zalen en dit elke woensdag van 19.30u tot 22.00u.

Tijdens de bijenkomsten, door en voor lotgenoten, wordt het drankprobleem begrepen als een stoornis, belemmering, aandoening,… die niet enkel en alleen de persoon zelf, maar ook de partner en het gezin fundamenteel kan raken. Alhoewel beide groepen autonoom werken, kennen ze toch een praktische, strikt afgebakende samenwerking. De meesten reageren dan ook dankbaar en hoopvol voor deze unieke kans om samen, door wederzijdse steun, hun scheef gegroeide levenssituatie terug op het juiste spoor te krijgen.

"Bewust Veranderen" schreef een eigen versie van het 12-stappenprogramma. Hierbij werd getracht dit programma te vertalen naar de huidige tijdsgeest, zonder te raken aan de beginselen. Deze versie kent geboden noch verboden, verlaat de dogmatische insteek en richt zich vooral op een spirituele benadering. Het laat ruimte aan iedereen, ongeacht zijn of haar filosofische of religieuze overtuiging.